Astronomica Langrenus


 

Ina Caldera, una struttura di origine vulcanica ?

Ina Caldera, a volcanic lunar feature ?

Captured  2008-03-14  -  Resolution 2048 x 1536  -  Record 13 sec  -  16 fps  -  953 MB - Video processing by REGISTAX 4  -   Image processing by PHOTOSHOP

  1
  2 2

3

4 5
6 7
8

>> Pagina base Sezione Luna <<